Burs

Çağdaş Eğitim Vakfı ÇEV Burs Başvurusu

2020 – 2021 yılında Çağdaş Eğitim Vakfı ÇEV tarafından Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı maddi desteğe ihtiyacı olan üniversite ve ortaöğretim öğrencileri için burs başvurusu başlamıştır. ÇEV Bursu için gerekli olan bütün bilgiler aşağıda verilmektedir, alt kısımdaki başvuru formunu doldurarak başvuru işlemini tamamlayabilirsiniz.

2020 – 2021 Çağdaş Eğitim Vakfı ÇEV Burs Başvurusu Şartları

Çağdaş Eğitim Vakfı Bursu üniversite ve ortaöğretim lise olmak üzere iki şekilde başvuru şartları verilmiştir.Yapılan burs müracaatları, öğrencilerle yapılacak karşılıklı görüşmeler neticesinde değerlendirilir ve ÇEV burs kriterlerine uygun öğrenciler kontenjanlar dahilinde burs almaya hak kazanır. Aşağıdaki şartları sağlayan adaylar, fotoğraflı olarak formu doldurarak İstanbul il sınırları içinde okuyan öğrenciler başvuruda bulunabilirler.

Üniversite Öğrencileri İçin;

 • Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı olmak,
 • Aile gelir düzeyi düşük ve maddi açıdan ihtiyaç sahibi olmak,
 • İstanbul şehrinin sınırları içinde okuyor olmak,
 • Ara sınıflarda okuyan öğrencilerin not ortalaması 4 üzerinden en az 2.00 olması ve alttan dersi olmamak,
 • Vakıf/Özel üniversitelerinde okuyanların %100 burslu olmak,

Ortaöğretim Öğrencileri İçin;

 • Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı olmak,
 • Aile gelir düzeyi düşük ve maddi açıdan ihtiyaç sahibi olmak,
 • Karne not ortalamalarının 100 üzerinden en az 70 ve üzeri olmak,
 • Sınıf tekrarı ve bir üst sınıfa sorumlu geçmemiş olmak,
 • Ortalama ile ve Ş.Ö.K.K ile bir üst sınıfa geçmemiş olmak,
 • Özel eğitim kurumlarında okuyan öğrencilerin %100 burslu olmak,
  NOT: Fotografı olmayan öğrencilerin başvuruları dikkate alınmayacaktır.

İstenilen Belgeler

 • Devam ettiği okuldan alınmış ve bir önceki ders yılına başarı durumunu gösteren belge ile birlikte,
 • Öğrenci belgesi,
 • Nüfus cüzdanının arkalı önlü fotokopisi
 • İkametgah belgesi,
 • 2 tane vesikalık fotoğraf,
 • Üniversite öğrencileri için, Cumhuriyet Savcılığından alınmış iyi hal kağıdı,
 • Aile gelir belgesi,
 • Vakıftan verilecek ve öğrencinin kendisi tarafından doldurulacak, “Burs Başvuru” formudur.

Bursun Kesilme Durumları

 • Öğrencinin okulu bitirmesi, bir üst okula devam etmemesi veya okuldan ayrılması,
 • Öğrenim durumunda büyük bir gerileme ve başarısızlık olması, sene sonunda 2 dersten fazla zayıf getirmesi veya sınıfta kalması, Yüksek öğrenim için önceki dönemlerden üç ve daha çok dersi kalan öğrenciler, sınıfını geçmemiş gibi değerlendirilir.
 • Maddi durumunda okumasına yeterli bir gelirin olması,
 • Burs başvurusu formundaki cevaplarında hakkında yapılan inceleme sonucunu etkileyecek şekilde farklılık bulunduğunun sonradan anlaşılması ve yanlış beyan verilmesi,
 • Bu yönetmeliğin 7. maddesinde belirtilen hususların bursun devamı sırasında meydana gelmesi veya varlığının sonradan öğrenilmesi hallerinde, ilgilinin yazılı savunması alınarak, doğruluğunun saptanması durumunda sonlandırılır ve bursu kesilir.
  ( Talep edilen yazılı savunmanın 15 günlük süre içinde verilme zorunluluğu vardır.)

ÇEV’den burs almaya hak kazanmış öğrenciler, ÇEV’in yapmış olduğu etkinliklere ve bilgilendirme toplantılarına, katılmak zorundadırlar. Mazeretini resmi olarak belgelemeden katılmayan öğrencinin, o ayki öğrenim bursu kesilir.

Bursun Ödenmesi

Öğrenci bursları, “Başvuru Formunun” ekindeki belgelerle birlikte ÇEV’e verilmesinden itibaren makul bir süre içinde değerlendirilmesi yapılır. Burs ödemeleri, yaz tatili devresinde öğrenim yılı başından, öğrenim yılı içinde ise, “Başvuru Formunun” verildiği tarihten itibaren en geç 60 gün içinde başvurunun uygun görülmesi halinde ödenmeye başlanır. İşbu ödeme ÇEV burs fonunda yeterli ödeneğin bulunmasına bağlı olup, isteğin karşılanamaması halinde aynı süre içinde istekliye sözlü olarak bildirilir. Burs ödemeleri öğrenim yılına eşit dağılmış olarak aylık ödemeler şeklinde yapılır. Öğrenci bursları, öğrencilerin banka hesaplarına ay içinde ödenir.

2020 – 2021 Çağdaş Eğitim Vakfı ÇEV Burs Başvurusu

Aşağıda verilen başvuru formu doldurularak öğrencilerin başvurusu alınır ve şartlara uygun görülen öğrencilerle yüz yüze görüşme yapılarak değerlendirilir. Değerlendirme sonucunda uygun görülen öğrenciler burs almaya hak kazanır.


Etiketler

Rehberlik

Değerli öğrencilerin eğitim hayatı boyunca sınavlar hakkında merak ettikleri konuları, eğitim sistemini ve bu yolda doğru tercihleri seçmelerine mutlulukla yardımcı oluyoruz.


Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdirBaşa dön tuşu
Kapalı