Burs

Değer Eğitim Vakfı Burs Başvurusu

Değer Eğitim Vakfı, 2020 – 2021 yılında maddi olanakları kısıtlı olan öğrencilerin okul ihtiyaçlarını karşılaması açısından sunduğu Karşılıksız Burs Başvurusu için aranan kriterler ve istenilen evrakları gibi bir çok detayı yazımızdan öğrenebilirsiniz.

Değer Eğitim Vakfı Burs Başvurusu Şartları

 • Aile durumun maddi olarak kısıtlı olması ve öğrencinin eğitimi süresince zorluk çekenler.
 • Başka bir kurum, kuruluş, vakıf veya dernekten burs alan öğrenciler yararlanamaz.
 • Devlet üniversitesinde okuyan öğrencilere özel üniversiteye göre öncelik tanınır.
 • Bursiyerin, ülkemiz adına yararlı işler yapmış şehit, gazi ve benzerinin 1.dereceden akrabası olması
 • Üstün başarı için verilecek burslarda öğrenci veya ailesinin maddi durum ve imkanlarına bakılmaz.
 • Fakülte ve yüksekokula ilk başlayanlar için ÖSYM sonuç belgesinde bursiyer adayları arasında en yüksek puanı almış olması tercih edilir.
 • Ara sınıflarda olanların ise o sınıfa kadar ki ders ortalaması en yüksek olması tercih edilmektedir.
 • Eğitim – öğretim yılı için maddi desteğe diğer başvurulara oranla daha fazla ihtiyaç duyan öğrenciler tercih edilir.
 • Bursiyerin vatanına, milletine, bayrağına, inancına düşkün, gelenek ve göreneklerine duyarlı, temel insani değerler ve evrensel ahlak anlayışı konularında hassas, örnek insan idealine sahip olması,
 • Bursiyerin; öğrenme ve kişisel gelişim anlamında aktif olması,
 • Bursiyerin yeni bir buluş, araştırma ve benzeri uğraş içinde olmaları,
 • Değer Eğitim Vakfı yardım komisyonunca belirlenecek diğer nedenler tercih sebebidir.
 • Öğrenciler dışındaki bursiyerlerin; gerçekten yardıma muhtaç olan; çocuk, genç, yetişkin, yaşlı olmaları ve bu durumlarının resmi bir belge ve kişisel yazılı başvuruları ile belirlenmesi gereklidir.
 • Referans mektubu olan bursiyerlere öncelik verilir.

Burs ve Yardımların Kesilmesi

 • Burs başvurusu yaparken doldurulan bilgiler ve verilen evrakların yanlış olması,
 • Öğrencinin herhangi bir nedenden dolayı okulundan uzaklaştırılması,
 • Burs alan öğrencinin maddi desteğe ihtiyacı olmadığının tespit edilmesi,
 • Bursiyer öğrencinin okuluna devam etmemesi, disiplinsizlik göstermesi, başarısızlığı ve benzeri yasal durumların oluşması durumunda,
 • Bursiyerin neden ne olursa olsun öğrencilik ve genel ahlak standartları ile bağdaşmayan tutum ve davranışlar içinde olması gibi etkenler bursun kesilmesine sebep olur.

İstenilen Belgeler

 • Dilekçe öğrenci tarafından kendi el yazısıyla yazılacak ve burs başvurusu ile ilgili tüm bilgileri içerecek şekilde doldurulmalıdır. (Maddi durum, kardeş sayısı, kardeşlerin öğrencilik durumları, aile ile ilgili diğer bilgiler vs.)
 • Referans mektubu, öğrencinin akrabaları dışındaki öğrenciyi tanıyan biri tarafından yazılmalıdır.
 • İkametgâh, muhtarlık yahut alınabilecek diğer kurumlardan olmalıdır.
 • Sabıka kaydı Cumhuriyet savcılığından alınmış olmalıdır.
 • Öğrenci belgesi güncel olmalıdır.
 • Transkript yeni kayıt olanlar haricinde, hazırlık sınıfını bitirmiş olanlar da dahil olmak üzere öğrencilerden istenmektedir.
 • Nüfus cüzdanı fotokopisi önlü arkalı olmalı, T.C. nosu içermeli ve 15 yaşından itibaren resimli olmalıdır.

Burs Miktarı ve Süresi

Burs toplamda 9 ay verilmektedir. Her ayın 1 ile 5 i arasında burs alan öğrencinin banka hesabına yatılır. Burs Miktarı, her yıl yönetim tarafından belirlenen ücret verilmektedir.

Son Başvuru Tarihi

Değer Eğitim Vakfı Bursu, 31 Ağustos 2020 tarihine kadar başvuru açıktır.

2020 – 2021 Değer Eğitim Vakfı Burs Başvurusu

2020 – 2021 yılında alttaki burs başvuru formu doldurarak ve istenilen belgeleri doldurarak yapabilirsiniz.


Etiketler

Rehberlik

Değerli öğrencilerin eğitim hayatı boyunca sınavlar hakkında merak ettikleri konuları, eğitim sistemini ve bu yolda doğru tercihleri seçmelerine mutlulukla yardımcı oluyoruz.


Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdirBaşa dön tuşu
Kapalı