KPSS

KPSS Lisans Vatandaşlık Konuları ve Soru Dağılımı

ÖSYM tarafından yapılan sınavda KPSS Lisans Vatandaşlık Konuları ve Soru Dağılımı hakkında merak ettikleriniz bütün bilgileri yazmaya çalıştık. 2020 Temmuz ayında yapılacak KPSS sınavında Vatandaşlık dersinde hangi konulardan soru geleceği ve hangi konulardan yıl yıl ne kadar soru çıktığını tablo halinde analiz ettik.

2020 KPSS Lisans Vatandaşlık Konuları

2020 KPSS Lisans Vatandaşlık Konuları aşağıda detaylarıyla alınmıştır fakat konular göründüğü kadar fazla değildir. Sağlam bir çalışma ile 1 hafta da bitebilecek kadar az konusu vardır. 8 kısa üniteden oluşmaktadır ve yüzeysel bilgiler ÖSYM tarafından sorulmaktadır. KPSS A ve B grubuna giren bütün Lisans mezunları için geçerli konulardır.

İLGİLİ YAZI : Sınava Çalışma Teknikleri ve Etkili Ders Çalışma

 • TEMEL HUKUK KAVRAMLARI
  • Hukuk Nedir ?
  • Yaptırım Türleri
  • Hukuk Kurallarının Türleri
  • Hukuk Çeşitleri
  • Hukuk Kurallarının Kaynakları
  • Boşluk Türleri
  • Kamu Hukukunun Dalları
  • Ceza Hukukuna Hakim Olan İlkeler
  • Vergi Çeşitleri
  • Özel Hukukun Dalları
  • Hakkın Türleri
  • Hakların Kazanılması
  • Hakların Kullanılması
  • Medeni Hukukun Dalları
  • Fiil Ehliyetin Şartları
 • ANAYASAL KAVRAMLAR
  • Egemenliklerine Göre Devlet Şekilleri
  • Devleti Oluşturan Unsurlar
  • Yapısına Göre Devlet Şekilleri
  • Hükümet Sistemleri
  • Anayasa Türleri
  • Demokrasi Türleri
  • 1982 Anayasası’na Göre Devletin Temel Nitelikleri
  • 1982 Anayasası’nın Genel Esasları
 • TÜRK ANAYASA TARİHİ
  • 1876 Kanunuesasi
  • 1909 Yılındaki Kanunuesasi’de Yapılan Değişiklikler
  • 1921 Anayasası
  • 1921 Anayasası’nda 1923 Değişiklikleri
  • 1924 Anayasası
  • 1961 Anayasası
  • 1982 Anayasası
 • TEMEL HAK VE ÖDEVLER
  • Kişinin Hakları ve Ödevleri
  • Sosyal ve Ekonomik Haklar ve Ödevler
  • Siyasi Haklar ve Ödevler
  • Temel Hakların Sınıflandırılması
  • Ceza Sorumluluğunun İlkeleri
  • Seçme, Seçilme ve Siyasi Faaliyette Bulunma Hakkın
 • YASAMA
  • Yasama Yetkisinin Özellikleri
  • TBMM’nin Kuruluşu ve Seçim Dönemi
  • Milletvekili Seçilme Yeterliliği
  • Parlamento Kararları
  • TBMM’nin Görev ve Yetkileri
  • Yüksek Seçim Kuruluşu
  • TBBM’nin Tatil Süresi ve Toplanması
  • TBMM’nin Toplantı ve Karar Yeter Sayısı
  • TBMM İç Tüzüğü
  • TBMM Başkanlık Divanı
  • TBMM Başkanı’nın Görev ve Yetkileri
  • Siyasi Parti Grupları
  • Kanunlar
  • TBMM’nin Bilgi Edinme ve Denetim Yolları
 • YÜRÜTME
  • Cumhurbaşkanının Nitelikleri
  • Cumhurbaşkanının Seçimi
  • Cumhurbaşkanının Görev ve Yetkileri
  • Cumhurbaşkanının Kararnamesi
  • Devlet Denetleme Kurulu
  • Milli Savunma, Başkomutanlık ve Genelkurmay Başkanlığı
  • Milli Güvenlik Kurulu
 • YARGI
  • Mahkemelerin Bağımsızlığı
  • Hakimlik Teminatı
  • Askeri Yargı
  • Anayasa Mahkemesi
  • Anayasaya Uygunluk Denetimi
  • Danıştay
  • Yargıtay
  • Uyuşmazlık Mahkemesi
  • Sayıştay
  • Hakimler ve Savcılar Kurulu
  • HSK Üyelerinin Seçimi
 • İDARE HUKUKU
  • İdare Hukukunun Özellikleri ve Kaynakları
  • İdari Kararların Özellikleri ve T.C. Devleti İdaresinin Görevleri
  • Kamu Hizmetlerine Egemen Olan Temel İlkeler
  • Kolluk Türleri
  • İdarenin Mal Edinme Yolları
  • İdari Sözleşme Türleri
  • Merkezden Yönetim
  • Yerinden Yönetim
  • İdarenin Bütünlüğü
  • İdari Teşkilat
  • Cumhurbaşkanlığı Teşkilat Yapısına
  • Bakanlıklara Bağlı Kuruluşlar
  • Taşra Teşkilatı
  • Yerel Yönetimler
  • Kanunla Yapılan İşlemler
  • Kamu Kurum ve Kuruluşları
  • Cumhurbaşkanı Kararı ile Ataması Yapılanlar
  • Kamu Görevlileri
  • Memur Olma Şartları
  • Memurlara Uygulanan Disiplin Cezaları
  • Memurluğun Sona Erdiği Haller

2020 KPSS Lisans Vatandaşlık Soru Dağılımı

2020 yılında yapılacak KPSS Lisans sınavında Vatandaşlık Soru Dağılımları hakkında alttaki tabloda hangi konudan geçen yıllara göre kaç soru geldiğini ve toplam kaç soru sorulduğunu derledik. KPSS Lisans Vatandaşlık dersinden toplamda ÖSYM tarafından 9 soru gelmektedir. Soru Dağılımları her yıl farklılık göstermekle birlikte ÖSYM sormadığı konulardan bazen birden fazla soru sorabilmektedir.

KPSS Lisans Vatandaşlık Soru Dağılımı

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Temel Hukuk Kavramları

2

1

1

2

2

1

1

2

3

Anayasal Kavramlar

2

1

1

0

1

0

0

1

0

Türk Anayasa Tarihi

1

1

1

1

0

1

0

1

0

Temel Hak ve Ödevler

0

0

0

1

1

1

0

0

0

Yasama

1

1

2

1

2

1

3

2

0

Yürütme

2

4

1

1

0

1

3

1

2

Yargı

0

0

1

1

1

1

1

0

2

İdare Hukuku

1

1

2

2

2

3

1

2

2

TOPLAM

9

9

9

9

9

9

9

9

9

2020 KPSS LİSANS TÜRKÇE KONULARI VE SORU DAĞILIMI

2020 KPSS LİSANS MATEMATİK KONULARI VE SORU DAĞILIMI

2020 KPSS LİSANS TARİH KONULARI VE SORU DAĞILIMI

2020 KPSS LİSANS COĞRAFYA KONULARI VE SORU DAĞILIMI

KPSS Lisans Vatandaşlık Konuları ve Soru Dağılımı

Yazımızı Faydalı Buldunuz Mu ?

Puan Aldı

KPSS Lisans Vatandaşlık Konuları ve Soru Dağılımı hakkında bütün merak ettikleriniz.

User Rating: 4.76 ( 12 votes)

Etiketler

Rehberlik

Değerli öğrencilerin eğitim hayatı boyunca sınavlar hakkında merak ettikleri konuları, eğitim sistemini ve bu yolda doğru tercihleri seçmelerine mutlulukla yardımcı oluyoruz.


Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdirBaşa dön tuşu
Kapalı