KPSS

KPSS Önlisans Tarih Konuları ve Soru Dağılımı

2020 KPSS Önlisans Tarih Konuları ve Soru Dağılımı hakkında ÖSYM kaynaklarından aldığımız verilerle sınava hangi konulardan çalışmanız gerektiğini, en çok hangi konudan soru çıktığını yazacağım.

İLGİLİ YAZI : Sınava Çalışma Taktikleri ve Etkili Çalışma Yöntemleri

2020 KPSS Önlisans Tarih Konuları

2020 yılında KPSS Önlisans Tarih Konuları 15 üniteden oluşmakta ve diğer genel kültür derslerine göre konu ağırlığı ve soru sayısı fazladır. ÖSYM tarafından Ekim ayının sonuna doğru yapılacak sınava girecek olan arkadaşlar aşağıdaki konulardan sorumlu olacaktırlar.

 • İlk ve Orta Çağda Türk Dünyası – İslamiyet Öncesi Türk Tarihi
  • Orta Asya Kültür Merkezleri
  • Türklerin Göçebe Hayatı
  • İskitler, Asya Hun Devleti, Avrupa Hun Devleti, I. Köktürkler, II. Köktürkler, Uygurlar, Kırgızlar, Hazarlar, Peçenekler, Sabirler, Avarlar, Bulgarlar, Macarlar, Karluklar, Türgişler, Oğuzlar – Uzlar, Kıpçaklar, Kumanlar,
 • İslamiyet Öncesi Türk Devletlerinde Kültür ve Uygarlık
  • Hükümdarın Ünvan ve Semboller
  • Devlet Teşkilatı
  • Kurultay – Toy – Keneş – Kengeş
  • Toplumsal – Ekonomik Hayat
  • Ordu – Hukuk – Din ve İnanç
  • Bilim – Sanat – Yazı – Dil ve Edebiyat
 • Türklerin İslamiyeti Kabulü – İlk Türk İslam Devletleri
  • Talas – Atlık Savaşı 751
  • Karahanlılar Devleti
  • Mısırda Kurulan Türk Devletleri (Tolunoğluları, Akşit – İhşidler, Eyyübiler, Memlükler)
  • Harzemşahlar, Akkoyunlular, Karakoyunlular, Moğollar, Gazneliler, Büyük Selçuklu Devleti, Babürler
 • İlk Türk – İslam Devletlerinde Kültür ve Uygarlık
  • Devlet Yönetimi
  • Hükümdarın Ünvan ve Sembolleri
  • Saray Görevlileri
  • Devlet Görevlileri
  • Ordu – Toprak ve Hukuk Sistemi
  • Divan-ı Saltanat
  • Dil ve Edebiyat – Mimarı – Bilim – Sanat
 • Yerleşme ve Devletleşme Sürecinde Selçuklu Türkiyesi
  • Birinci Beylikler Dönemi ( Saltuklular, Mengücekler, Danişmendliler, Artuklular, Çaka Bey ve Diğer Beylikler)
 • Anadolu – Türkiye Selçuklu Devleti
 • Anadolu Selçuklu Devleti Kültür ve Uygarlık
  • Devlet Yönetimi
  • Hükümdar Ünvanları
  • Saray Görevlileri
  • Divan-ı Saltanat
  • Ordu – Toprak – Hukuk – Edebiyat – Ekonomi Sistemi
  • Camiler – Medrese – Kervansaray – Darüşşifa ve Külliyeler
 • Osmanlı Beylikten Devlete Geçiş – Kuruluş Dönemi
  • Osman Gazi – Orhan Gazi – I. Murat – I. Bayezid – I. Mehmet – II. Murat
 • Dünya Gücü Osmanlı – Yükselme Dönemi
  • II. Mehmet – Fatih Sultan Mehmet
  • II. Bayezid
  • I. Selim – Yavuz Sultan Selim
  • I. Süleyman – Kanuni Sultan Süleyman
 • XVII. Yüzyıl Osmanlı Devleti Duraklama Dönemi Değişen Dünya Dengeleri Karşısında Osmanlı Siyaseti
  • Duraklamanın İç ve Dış Sebepleri
  • XVII. Yüzyıl Siyaseti
  • XVII. Yüzyıl Islahatları ve Özellikleri
 • XVIII. Yüzyıl Gerileme Dönemi Osmanlı Devleti Uluslararası İlişkilerde Denge Stratejisi
  • Gerileme Dönemi Siyaseti
  • Gerileme Dönemi Islahatları
  • Lale Devri
 • XIX. Yüzyıl Osmanlı Devleti Dağılma Dönemi
  • Milliyetçilik İsyanları
  • XIX. Yüzyıl Islahatları
  • Tanzimat Dönemi
  • Dağılmayı Önleme Çabaları
  • Demokrasi Hareketleri
  • Fikir Akımları
 • Osmanlı Devleti Kültür ve Uygarlık
  • Eyaletler
  • Askeri Teşkilat
  • Toprak Sistemi
  • Vergi Sistemi
  • Lonca Sistemi
  • Eğitim – Hukuk – Bilim
 • İnkılap Tarihi
  • I. Dünya Savaşı
  • Osmanlının Savaştığı Cepheler
  • Amerika’nın Savaşa Girmesi
  • Mondros Mütarekesi İşgalleri 30 Ekim 1918
  • Cemiyetler
  • Milli Mücadele Örgütlenme
  • Amasya Genelgesi
  • Erzurum Kongresi
  • Sivas Kongresi
  • Amasya Protokolü – Misakı Milli
  • Türkiye Büyük Millet Meclisi Açılışı ve Ayaklanmalar
  • Sevr Barış Antlaşması
  • Milli Mücadele Muharebeleri
  • Lozan Barış Antlaşması
  • II. TBMM Dönemi
  • Çok Partili Hayata Geçiş Denemeleri
 • Atatürk Dönemi Olayları
 • Atatürk’ün İlke ve İnkılapları
 • Atatürk Dönemi Dış Politikası
 • Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi
  • İki Küresel Savaş Arası Dünya
  • İkinci Dünya Savaşı
  • Soğuk Savaş Dönemi
  • Yumuşama – Detant Dönemi
  • Küreselleşen Dünya

2020 KPSS Önlisans Tarih Soru Dağılımı

2020 yılında KPSS Önlisans Tarih dersinden toplamda 27 soru çıkmaktadır ve Soru Dağılımı alttaki tabloda konulara göre verilmiştir. En soru inkılap tarihi ve Osmanlı devletinden gelmektedir. Fakat ÖSYM son zamanlarda Çağdaş Türk ve Dünya tarihine de önem göstermektedir.

KPSS ÖNLİSANS TARİH KONU DAĞILIMI

2012

2014

2016

2018

İslamiyet Öncesi Türk Tarihi

1

1

İslamiyet Öncesi Türk Devletlerinde Kültür ve Medeniyet

3

2

2

1

İlk Türk İslam Devletleri

1

1

2

1

İlk Türk İslam Devletlerinde Kültür ve Medeniyet

3

1

2

2

Osmanlı Devleti Kuruluş ve Yükselme Dönemi

1

2

2

1

17. Yüzyıl Osmanlı Devleti Duraklama Dönemi

1

3

1

18. Yüzyıl Osmanlı Devleti Gerileme Dönemi

1

2

1

19. Yüzyıl Osmanlı Devleti Dağılma Dönemi

1

1

1

20. Yüzyıl Osmanlı Devleti

2

1

1

1

Osmanlı Devleti Kültür ve Medeniyet

2

3

1

4

Milli Mücadele Dönemi

4

4

3

4

İnkılap Tarihi

5

5

3

5

Atatürk Dönemi İç ve Dış Politikalar

4

3

5

1

Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi

1

2

2

4

TOPLAM ÖNLİSANS TARİH SORU SAYISI

30

27

27

27

2020 KPSS ÖNLİSANS TÜRKÇE KONULARI VE SORU DAĞILIMI

2020 KPSS ÖNLİSANS MATEMATİK KONULARI VE SORU DAĞILIMI

2020 KPSS ÖNLİSANS COĞRAFYA KONULARI VE SORU DAĞILIMI

2020 KPSS ÖNLİSANS VATANDAŞLIK KONULARI VE SORU DAĞILIMI

KPSS Önlisans Tarih Konuları ve Soru Dağılımı

Yazımızı Faydalı Buldunuz Mu ?

Puan Aldı

KPSS Önlisans Tarih Konuları ve Soru Dağılımı hakkında bütün detaylar

User Rating: 4.14 ( 7 votes)

Etiketler

Rehberlik

Değerli öğrencilerin eğitim hayatı boyunca sınavlar hakkında merak ettikleri konuları, eğitim sistemini ve bu yolda doğru tercihleri seçmelerine mutlulukla yardımcı oluyoruz.


Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdirBaşa dön tuşu
Kapalı