KPSS

KPSS Önlisans Vatandaşlık Konuları ve Soru Dağılımı

2020 yılı ÖSYM tarafından yapılan sınavda, KPSS Önlisans Vatandaşlık Konuları ve Soru Dağılımı analizi yaptık. 2 yılda bir yapılan KPSS Önlisans sınavında Vatandaşlık dersi konuları, çıkacak soru sayısı ve hangi konudan kaç soru geldiğini yıl yıl analiz ederek tablo halinde konumuza ekledik.

İLGİLİ YAZI : Sınava Çalışma Taktikleri ve Etkili Çalışma Yöntemleri

2020 KPSS Önlisans Vatandaşlık Konuları

2020 KPSS Önlisans Vatandaşlık Konuları 8 üniteden oluşmaktadır ve ünitelerde hangi konuların işleneceği detaylarıyla birlikte verilmiştir. ÖSYM tarafından Ekim ayının sonunda yayılacak Önlisans KPSS sınavında alttaki verilen en güncel yeni sistem Vatandaşlık konularından soru sorulacaktır. Başkanlık sistemine geçiş yapıldıktan sonra ders konularında bazı konular kaldırılıp ekleme olduğu için 2020 yeni sistem vatandaşlık konuları olarak düzenlenmiştir.

 • Temel Hukuk Kavramları
  1. Hukuk Nedir ?
  2. Yaptırım Türleri
  3. Hukuk Kurallarının Türleri
  4. Hukuk Çeşitleri
  5. Hukuk Kurallarının Kaynakları
  6. Boşluk Türleri
  7. Kamu Hukukunun Dalları
  8. Ceza Hukukuna Hakim Olan İlkeler
  9. Vergi Çeşitleri
  10. Özel Hukukun Dalları
  11. Hakkın Türleri
  12. Hakların Kazanılması
  13. Hakların Kullanılması
  14. Medeni Hukukun Dalları
  15. Fiil Ehliyetin Şartları
 • Anayasal Kavramlar
  1. Egemenliklerine Göre Devlet Şekilleri
  2. Devleti Oluşturan Unsurlar
  3. Yapısına Göre Devlet Şekilleri
  4. Hükümet Sistemleri
  5. Anayasa Türleri
  6. Demokrasi Türleri
  7. 1982 Anayasası’na Göre Devletin Temel Nitelikleri
  8. 1982 Anayasası’nın Genel Esasları
 • Türk Anayasa Tarihi
  1. 1876 Kanunuesasi
  2. 1909 Yılındaki Kanunuesasi’de Yapılan Değişiklikler
  3. 1921 Anayasası
  4. 1921 Anayasası’nda 1923 Değişiklikleri
  5. 1924 Anayasası
  6. 1961 Anayasası
  7. 1982 Anayasası
 • Temel Hak ve Ödevler
  1. Kişinin Hakları ve Ödevleri
  2. Sosyal ve Ekonomik Haklar ve Ödevler
  3. Siyasi Haklar ve Ödevler
  4. Temel Hakların Sınıflandırılması
  5. Ceza Sorumluluğunun İlkeleri
  6. Seçme, Seçilme ve Siyasi Faaliyette Bulunma Hakkın
 • Yasama
  1. Yasama Yetkisinin Özellikleri
  2. TBMM’nin Kuruluşu ve Seçim Dönemi
  3. Milletvekili Seçilme Yeterliliği
  4. Parlamento Kararları
  5. TBMM’nin Görev ve Yetkileri
  6. Yüksek Seçim Kuruluşu
  7. TBBM’nin Tatil Süresi ve Toplanması
  8. TBMM’nin Toplantı ve Karar Yeter Sayısı
  9. TBMM İç Tüzüğü
  10. TBMM Başkanlık Divanı
  11. TBMM Başkanı’nın Görev ve Yetkileri
  12. Siyasi Parti Grupları
  13. Kanunlar
  14. TBMM’nin Bilgi Edinme ve Denetim Yolları
 • Yürütme
  1. Cumhurbaşkanı’nın Nitelikleri
  2. Cumhurbaşkanı’nın Seçimi
  3. Cumhurbaşkanı’nın Görev ve Yetkileri
  4. Cumhurbaşkanı’nın Kararnamesi
  5. Devlet Denetleme Kurulu
  6. Milli Savunma, Başkomutanlık ve Genelkurmay Başkanlığı
  7. Milli Güvenlik Kurulu
 • Yargı
  1. Mahkemelerin Bağımsızlığı
  2. Hakimlik Teminatı
  3. Askeri Yargı
  4. Anayasa Mahkemesi
  5. Anayasaya Uygunluk Denetimi
  6. Danıştay
  7. Yargıtay
  8. Uyuşmazlık Mahkemesi
  9. Sayıştay
  10. Hakimler ve Savcılar Kurulu
  11. HSK Üyelerinin Seçimi
 • İdare Hukuku
  1. İdare Hukukunun Özellikleri ve Kaynakları
  2. İdari Kararların Özellikleri ve T.C. Devleti İdaresinin Görevleri
  3. Kamu Hizmetlerine Egemen Olan Temel İlkeler
  4. Kolluk Türleri
  5. İdarenin Mal Edinme Yolları
  6. İdari Sözleşme Türleri
  7. Merkezden Yönetim
  8. Yerinden Yönetim
  9. İdarenin Bütünlüğü
  10. İdari Teşkilat
  11. Cumhurbaşkanlığı Teşkilat Yapısına
  12. Bakanlıklara Bağlı Kuruluşlar
  13. Taşra Teşkilatı
  14. Yerel Yönetimler
  15. Kanunla Yapılan İşlemler
  16. Kamu Kurum ve Kuruluşları
  17. Cumhurbaşkanı Kararı ile Ataması Yapılanlar
  18. Kamu Görevlileri
  19. Memur Olma Şartları
  20. Memurlara Uygulanan Disiplin Cezaları
  21. Memurluğun Sona Erdiği Haller

2020 KPSS Önlisans Vatandaşlık Soru Dağılımı

Her yıl olduğu gibi 2020 yılında da KPSS Önlisans Vatandaşlık dersinden toplamda 9 Soru gelmektedir ve Soru Dağılımı alttaki tabloda ayrıntılarıyla verilmiştir. KPSS Önlisans Vatandaşlık dersinde hangi konudan geçmiş yıllarda kaç soru geldiğini ve Soru Dağılımı analiz ederek tablomuzda verdik.

KPSS Ön Lisans Vatandaşlık Soru Dağılımı

2012

2014

2016

2018

Temel Hukuk Kavramları

3

3

3

3

Anayasal Kavramlar

1

0

0

0

Türk Anayasa Tarihi

0

0

0

1

Temel Hak ve Ödevler

0

0

0

0

Yasama

1

2

2

1

Yürütme

1

1

1

2

Yargı

0

1

1

0

İdare Hukuku

3

2

2

2

TOPLAM

9

9

9

9

2020 KPSS ÖNLİSANS TÜRKÇE KONULARI VE SORU DAĞILIMI

2020 KPSS ÖNLİSANS MATEMATİK KONULARI VE SORU DAĞILIMI

2020 KPSS ÖNLİSANS TARİH KONULARI VE SORU DAĞILIMI

2020 KPSS ÖNLİSANS COĞRAFYA KONULARI VE SORU DAĞILIMI

KPSS Önlisans Vatandaşlık Konuları ve Soru Dağılımı

Yazımızı Faydalı Buldunuz Mu ?

Puan Aldı

KPSS Önlisans Vatandaşlık Konuları ve Soru Dağılımı hakkında detaylı bilgiler

User Rating: 4.85 ( 3 votes)

Etiketler

Rehberlik

Değerli öğrencilerin eğitim hayatı boyunca sınavlar hakkında merak ettikleri konuları, eğitim sistemini ve bu yolda doğru tercihleri seçmelerine mutlulukla yardımcı oluyoruz.


Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdirBaşa dön tuşu
Kapalı