KPSS

2020 KPSS Tarih Konuları ve ÖSYM Soru Dağılımı

2020 yılında KPSS Tarih Konuları ve KPSS sınavında geçmiş yıllarda Tarih Soru Dağılımı hangi konulardan kaç soru çıktığı hakkında detaylı bilgileri topladık. KPSS sınavında tarihten toplamda 27 soru çıkmaktadır ve çıkan soruların konu dağılımını da aşağıda vermekteyiz.

Tarih konusunda verdiğimiz bütün bilgiler KPSS Ortaöğretim, Önlisans ve Lisans sınavlarını kapsamaktadır ve hepsi için geçerlidir.

2020 KPSS Tarih Konuları

KPSS sınavında Tarihten toplamda 27 Soru çıkmaktadır. Yeni müfredata göre KPSS Tarih Konuları eklem çıkarma pek olmasa da içerikte ekleme çıkarmalar olmuştur. Aşağıda vermiş olduğumuz konular 2020 KPSS Tarih dersinde çıkacak konuları kapsamaktadır.

 • İslamiyet Öncesi Türk Tarihi – İlk ve Orta Çağda Türk Dünyası
 • İslamiyet Öncesi Türk Devletlerinde Kültür ve Uygarlık
 • İlk Türk İslam Devletleri – Türklerin İslamiyeti Kabulü
 • İlk Türk – İslam Devletlerinde Kültür ve Uygarlık
 • Yerleşme ve Devletleşme Sürecinde Selçuklu Türkiyesi
 • Anadolu – Türkiye Selçuklu Devleti
 • Anadolu Selçuklu Devleti Kültür ve Uygarlık
 • Osmanlı Devleti Kuruluş Dönemi – Osmanlı Beylikten Devlete Geçiş
 • Osmanlı Devleti Yükselme Dönemi – Dünya Gücü Osmanlı
 • XVII. Yüzyıl Osmanlı Devleti Duraklama Dönemi – Değişen Dünya Dengeleri Karşısında Osmanlı Siyaseti
 • XVIII. Yüzyıl Osmanlı Devleti Gerileme Dönemi – Uluslararası İlişkilerde Denge Stratejisi
 • XIX. Yüzyıl Osmanlı Devleti Dağılma Dönemi
 • Osmanlı Devleti Kültür ve Uygarlık
 • İnkılap Tarihi
 • Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası
 • Atatürk İlkeleri
 • Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi

2020 KPSS Detaylı Tarih Konuları

 • İlk ve Orta Çağda Türk Dünyası – İslamiyet Öncesi Türk Tarihi
  • Orta Asya Kültür Merkezleri
  • Türklerin Göçebe Hayatı
  • İskitler, Asya Hun Devleti, Avrupa Hun Devleti, I. Köktürkler, II. Köktürkler, Uygurlar, Kırgızlar, Hazarlar, Peçenekler, Sabirler, Avarlar, Bulgarlar, Macarlar, Karluklar, Türgişler, Oğuzlar – Uzlar, Kıpçaklar, Kumanlar,
 • İslamiyet Öncesi Türk Devletlerinde Kültür ve Uygarlık
  • Hükümdarın Ünvan ve Semboller
  • Devlet Teşkilatı
  • Kurultay – Toy – Keneş – Kengeş
  • Toplumsal – Ekonomik Hayat
  • Ordu – Hukuk – Din ve İnanç
  • Bilim – Sanat – Yazı – Dil ve Edebiyat
 • Türklerin İslamiyeti Kabulü – İlk Türk İslam Devletleri
  • Talas – Atlık Savaşı 751
  • Karahanlılar Devleti
  • Mısırda Kurulan Türk Devletleri (Tolunoğluları, Akşit – İhşidler, Eyyübiler, Memlükler)
  • Harzemşahlar, Akkoyunlular, Karakoyunlular, Moğollar, Gazneliler, Büyük Selçuklu Devleti, Babürler
 • İlk Türk – İslam Devletlerinde Kültür ve Uygarlık
  • Devlet Yönetimi
  • Hükümdarın Ünvan ve Sembolleri
  • Saray Görevlileri
  • Devlet Görevlileri
  • Ordu – Toprak ve Hukuk Sistemi
  • Divan-ı Saltanat
  • Dil ve Edebiyat – Mimarı – Bilim – Sanat
 • Yerleşme ve Devletleşme Sürecinde Selçuklu Türkiyesi
  • Birinci Beylikler Dönemi ( Saltuklular, Mengücekler, Danişmendliler, Artuklular, Çaka Bey ve Diğer Beylikler)
 • Anadolu – Türkiye Selçuklu Devleti
 • Anadolu Selçuklu Devleti Kültür ve Uygarlık
  • Devlet Yönetimi
  • Hükümdar Ünvanları
  • Saray Görevlileri
  • Divan-ı Saltanat
  • Ordu – Toprak – Hukuk – Edebiyat – Ekonomi Sistemi
  • Camiler – Medrese – Kervansaray – Darüşşifa ve Külliyeler
 • Osmanlı Beylikten Devlete Geçiş – Kuruluş Dönemi
  • Osman Gazi – Orhan Gazi – I. Murat – I. Bayezid – I. Mehmet – II. Murat
 • Dünya Gücü Osmanlı – Yükselme Dönemi
  • II. Mehmet – Fatih Sultan Mehmet
  • II. Bayezid
  • I. Selim – Yavuz Sultan Selim
  • I. Süleyman – Kanuni Sultan Süleyman
 • XVII. Yüzyıl Osmanlı Devleti Duraklama Dönemi Değişen Dünya Dengeleri Karşısında Osmanlı Siyaseti
  • Duraklamanın İç ve Dış Sebepleri
  • XVII. Yüzyıl Siyaseti
  • XVII. Yüzyıl Islahatları ve Özellikleri
 • XVIII. Yüzyıl Gerileme Dönemi Osmanlı Devleti Uluslararası İlişkilerde Denge Stratejisi
  • Gerileme Dönemi Siyaseti
  • Gerileme Dönemi Islahatları
  • Lale Devri
 • XIX. Yüzyıl Osmanlı Devleti Dağılma Dönemi
  • Milliyetçilik İsyanları
  • XIX. Yüzyıl Islahatları
  • Tanzimat Dönemi
  • Dağılmayı Önleme Çabaları
  • Demokrasi Hareketleri
  • Fikir Akımları
 • Osmanlı Devleti Kültür ve Uygarlık
  • Eyaletler
  • Askeri Teşkilat
  • Toprak Sistemi
  • Vergi Sistemi
  • Lonca Sistemi
  • Eğitim – Hukuk – Bilim
 • İnkılap Tarihi
  • I. Dünya Savaşı
  • Osmanlının Savaştığı Cepheler
  • Amerika’nın Savaşa Girmesi
  • Mondros Mütarekesi İşgalleri 30 Ekim 1918
  • Cemiyetler
  • Milli Mücadele Örgütlenme
  • Amasya Genelgesi
  • Erzurum Kongresi
  • Sivas Kongresi
  • Amasya Protokolü – Misakı Milli
  • Türkiye Büyük Millet Meclisi Açılışı ve Ayaklanmalar
  • Sevr Barış Antlaşması
  • Milli Mücadele Muharebeleri
  • Lozan Barış Antlaşması
  • II. TBMM Dönemi
  • Çok Partili Hayata Geçiş Denemeleri
 • Atatürk Dönemi Olayları
 • Atatürk’ün İlke ve İnkılapları
 • Atatürk Dönemi Dış Politikası
 • Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi
  • İki Küresel Savaş Arası Dünya
  • İkinci Dünya Savaşı
  • Soğuk Savaş Dönemi
  • Yumuşama – Detant Dönemi
  • Küreselleşen Dünya

2020 KPSS Tarih Soru Dağılımları

KPSS sınavında Tarih Soru Dağılımı belirtilen konu ağırlıklı sorular gelmektedir. Son zamanlar ÖSYM yoruma dayalı sorular sormaktadır. Genelikle Osmanlı Devleti ve İnkılap tarihi ağırlık sorular gelmektedir.

KPSS Tarih Konuları 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
İslamiyet Öncesi Türk Tarihi – İlk ve Orta Çağda Türk Dünyası 1 2 1 1 1 1
İslamiyet Öncesi Türk Devletlerinde Kültür ve Uygarlık 1 1 1 1 1 1
İlk Türk İslam Devletleri – Türklerin İslamiyetin Kabulü 1 1 1 1 1 1 2
İlk Türk – İslam Devletlerinde Kültür ve Uygarlık 1 1 1 1 2 2 2 1 2
Osmanlı Devleti Siyaseti 2 2 2 2 2 4 6 6 5 3
Osmanlı Devleti Kültür ve Uygarlık 5 3 4 5 6 5 3 3 2 4
20. Yüzyılda Osmanlı Devleti 2 3 2 3 2 3 3 3 3 4
Kurtuluş Savaşı 2 3 4 3 2 2 3 3 2 2
Inkılap Tarihi 9 7 6 4 4 4 3 2 3 5
Atatürk Dönemi İç ve Dış Politikalar 4 5 6 2 2 2 1 2 4 2
Atatürk’ün İlke ve Inkılapları 3 2   1 2 1 2 2 1 2
Çağdaş Türk ve Dünya Edebiyatı 3 5 3 3 3 2 3 2
TOPLAM SORU SAYISI 30 30 30 27 27 27 27 27 27 27

2020 KPSS LİSANS TÜRKÇE KONULARI VE SORU DAĞILIMI

2020 KPSS LİSANS MATEMATİK KONULARI VE SORU DAĞILIMI

2020 KPSS LİSANS COĞRAFYA KONULARI VE SORU DAĞILIMI

2020 KPSS LİSANS VATANDAŞLIK KONULARI VE SORU DAĞILIMI

2020 KPSS Tarih Konuları ve Soru Dağılımı Değerlendirme

Faydalılığı

Yeni Müfredata göre 2020 KPSS Tarih Konuları ve Soru Dağılımı

User Rating: 4.97 ( 41 votes)

Rehberlik

Değerli öğrencilerin eğitim hayatı boyunca sınavlar hakkında merak ettikleri konuları, eğitim sistemini ve bu yolda doğru tercihleri seçmelerine mutlulukla yardımcı oluyoruz.


Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdirBaşa dön tuşu
Kapalı